Solaas.dk

Inspiration fra skriveskoler

  *Gratis tema!*


Four Existential Precursors, Poor Yorick. Lær, hvordan du kan skrive og bruge elementer fra de store stilperioder, som har præget og stadig præger litteraturen. Artikler: Grænseløs litteratur ♦ Minimalisme – litteraturens lille sorte ♦ Hvis dit liv var en bog, ville du så læse den? ♦ Fang dine læsere – skriv impressionistisk ♦ Modernismen – den vilde tiger bag ligusterhækken ♦ Symbolismen – det sjælelige gennembrud ♦ Eksistentialismen – mennesket, ansvaret og meningsløsheden. I alt 7 artikler, 57 sider.
Grænseløs litteratur. Af Rikke Maria Fischer.
Vi lever i en tid, hvor grænserne er flydende både i forholdene virkelighed/fiktion og privat/offentlig. Jeg vil i denne artikel se på, hvordan denne grænseløshed udtrykker sig i litteraturen i dag, og på hvilken måde forfatterens personlighed spiller ind på litteraturen. Skønlitteratur vil, selvom det er fiktion og dermed opfundet, uundgåeligt være præget af virkeligheden. Det er altid interessant at vide, hvorvidt forfatteren selv har oplevet de beskrevne oplevelser eller personer i en skønlitterær bog. Med andre ord, hvor meget af teksten der udspringer af forfatterens egen identitet og liv.
Minimalisme – litteraturens lille sorte. Af Karina Andersen.
Modeverdenen har sine strømninger. Det har man også inden for litteraturen, for skiftende tider medfører nye skrivemåder, der afspejler, hvordan forfatterne tænker, og hvad der sker i samfundet og i verdenen. Realisme, modernisme, symbolisme, eksistentialisme – det er blot nogle af de betegnelser, der er blevet hæftet på tidligere tiders litteratur. Den seneste, som dækker over meget af nutidens litteratur, er blevet kaldt minimalisme. Hvad er minimalisme, og hvordan bruges det?
Hvis dit liv var en bog, ville du så læse den? Af Iben Schulze Overgaard.
Du kan komme til at skrive om dit liv, så det rykker noget for andre. Du skal bare vide hvordan. Læs denne artikel og bliv klogere på, hvordan du gør dine tekster vedkommende for andre gennem realismens værktøjer.
Fang dine læsere – skriv impressionistisk. Af Karina Andersen.
Impressionisme er en meget kendt stilart inden for både malerkunst og litteratur, som formår at skabe stemninger og fange publikums opmærksomhed. Tilskueren og læseren standser op, bliver nysgerrig og vil vide mere. Som forfatter er det jo lige netop det, man gerne vil have – man vil gerne fange sit publikum og få dem til at læse videre. Denne skrivestil bruges stadig af kendte forfattere i dag. Så hvad går impressionismen ud på, og hvordan bruger man den i praksis? Læs her bl.a., hvordan du på en fængslende måde kan vise, hvem en person i din historie er, hvilke egenskaber, følelser samt tanker osv., som han eller hun har.
Modernismen – den vilde tiger bag ligusterhækken. Af Karina Andersen.
Skjulte og fortrængte drifter. Mennesker som maskiner, og ting med følelser. Kaos, forvirring og usikkerhed. Muligheden for at skabe en ny verden, og faren for fortabelse. Dét var, hvad modernismen handlede om, og det medførte en hel ny måde at skrive på: Opgør med vante normer, og eksperimenter med form og indhold. Læs her om, hvad modernisme er, hvorfor stilen stadig er aktuel i dag, og hvordan du bruger den i din skrivning.
Symbolismen – det sjælelige gennembrud. Af Bettina Skrubbeltrang.
Har du tænkt på, hvilken stil du skriver i? Skriver du digte? Vil du noget andet end realisme og minimalisme? Ønsker du ånd og sjæl i det, du skriver? Så er symbolismen måske en retning, du skal udforske! I denne artikel vil jeg behandle symbolismen i dansk litteratur med udgangspunkt i historien og symbolistiske tendenser i dansk digtning. Jeg vil vise, hvordan litteraturen svinger mellem hovedstrømningerne realisme og symbolisme. Læs denne artikel for at blive klogere på disse begreber og lære, hvordan du selv kan bruge symbolismen i dine egne digte.
Eksistentialismen – mennesket, ansvaret og meningsløsheden. Af Jannie Solaas.
Det er svært at være menneske. Det har litteraturen og kunsten slået fast mange gange. Kim Larsen sang disse ord i Avenuen, og en figur hos Storm P. udtalte de samme ord, hvortil en anden svarer: Ja, men prøv alligevel. Eksistentialismen rører ved nogle centrale aspekter af menneskelivet og sætter vanskelighederne i fokus sammen med det ansvar og den meningsløshed, som ifølge eksistentialismen fletter vores liv til et tæppe, der enten luner os eller – hvis vi lader tæppet være hullet – ikke beskytter os. Denne artikel gennemgår de eksistentialistiske begreber samt stilartens baggrund og fortæller dig, hvad forskellen på eksistentialisme og et drama eller socialrealisme er. Albert Camus’ Den fremmede og F.M. Dostojevskijs Spilleren kommer under lup og giver dig otte spændende skrivetips, som du kan bruge i din eksistentialistiske skrivning.
Læs artiklerne her. Find andre spændende temaer her.