Solaas.dk

“Tekst på skærm” af Johnny Frank Nielsen
“En enkelt kølig vurdering er mere værd end tusinde overilede råd. Det gælder om at tilvejebringe lys og ikke ophedning.” – Woodrow Wilson

Har du brug for respons på din tekst?


Det er svært for enhver skrivende at vide, om det skrevne kommer frem med sit budskab, og om det fremstår klart og indbydende for læseren. Skribenten ved godt, hvad det hele drejer sig om, men spørgsmålet er, om læseren også gør. Andre gange kan det være, at teksten volder problemer på det skrivetekniske område, f.eks.:

Alle de spørgsmål og mange flere kan drive den skrivende til vanvid, når der ikke er et publikum til at besvare dem. Frustrationen vokser, hvis det forhåndenværende publikum selv efter bedste evne kun formår at bedømme teksten som god, dårlig eller forvirrende, for hvad er det, der gør teksten god, dårlig eller forvirrende?
En manuskriptlæsning besvarer de spørgsmål, som den læste tekst giver anledning til at stille, fordi formålet med manuskriptlæsningen er at hjælpe teksten med at finde sit hjerte og sin personlighed, så den kan leve ligesom forfatteren.

Hvilke tekster giver jeg manuskriptlæsning på?


Jeg giver manuskriptlæsninger på romaner, noveller, lyrik, drama, filmmanuskripter, faglitteratur, essays og andre spændende kreationer, som blander teksttyperne, hvad enten der er tale om en krimi, thriller, spænding, romantik, erotica, science fiction, fantasy, humor, eventyr, børnelitteratur eller andet.
Du har også mulighed for at få løbende respons, mens du skriver din historie, fx kapitel for kapitel. Læs mere om dette på siden Skrivecoaching.

Sprog

De danske, svenske, norske og engelske nationalflag


Jeg modtager tekster skrevet på dansk, svensk, norsk og engelsk. Du vælger frit, om jeg skal give min respons på dansk eller engelsk.

Vores kontakt


Er du interesseret i at få en manuskriptlæsning, skal du e-maile dit manuskript som vedhæftet fil med oplysninger om dit navn og din adresse. Herefter får du oplyst prisen og tidsrammen for, hvornår du modtager responsen, som bliver indarbejdet i dit manuskript som blå kommentarer. Først hvis du godkender prisen, går jeg i gang med læsningen. Kontakt

Vejledende priser


Faglitteratur på 50-75 sider: I alt ca. 2300-2800 kr.
En roman på 100-125 sider: I alt ca. 3300-3800 kr.
En novelle på 10 sider: I alt ca. 900 kr.
10 digte: I alt ca. 900 kr.
Bemærk: En side svarer her til en normalside med 2100 anslag pr. side. Min respons på en hel roman fylder som regel mellem 12-25 sider, afhængigt af romanens omfang, inkl. konstruktive forslag til forbedringer og skrivetips. Du kan også bestille en kortere respons til en lavere pris. Sideprisen er faldende, jo flere sider der er.