Solaas.dk

Author, af Kontos

Skal du have bibliotekspenge?


Bibliotekspenge er en afgift, som bibliotekerne betaler for at få lov at udlåne dine bøger. Mange tror, at de som forfattere automatisk får bibliotekspenge, når de har udgivet en bog. Det er desværre ikke rigtigt, så her vil jeg give et par tips om, hvordan du får bibliotekspenge.
af Jannie Solaas

Først skal du sørge for at tilmelde dig bibliotekspenge-ordningen, når du udgiver din første bog. Det er vigtigt, at du gør det relativt hurtigt efter udgivelsen og senest 1. december samme år, hvis du vil have bibliotekspenge udbetalt næste år. Hvis du overskrider fristen og fx tilmelder dig nogle år senere, kan du sådan set godt blive tilmeldt, men du får ikke betaling for de år, du ikke har været tilmeldt.
Tilmeldingsskemaet finder du hos Kulturstyrelsen her, og samme sted findes en god vejledning, der fortæller dig, hvordan du udfylder skemaet. Læs vejledningen grundigt, for i nogle tilfælde skal du indsende dokumentation for, at du er forfatter på værket, og fristen for indsendelse af dokumentation er i øjeblikket 15. oktober. Dokumentation kræves i de tilfælde, der nævnes i vejledningens punkt 5, fx hvis der er flere forfattere, der har bidraget til bogen, og du er én af dem. Måske har du skrevet et bidrag til en antologi. I det tilfælde skal du indsende dokumentation såsom kopier af titelblad, kolofon og indholdsfortegnelse. Normalt vil det ikke være nødvendigt at indsende dokumentation, hvis du har skrevet bogen alene. Er du i tvivl, om du skal indsende dokumentation, kan du spørge Kulturstyrelsen.
Den gode nyhed er, at du kun skal tilmelde dig én gang. Derefter plejer bibliotekerne selv at holde styr på nye udgivelser, men hold øje med, om bibliotekerne skriver dig på som forfatter, når de registrerer dine nye bøger i deres system og spørg evt. efter en titelliste, når pengene skal udbetales i juni – den vil vise dig, hvad de regner med, du skal have penge for. Hvis du senere skriver under pseudonymer, skal du huske at tilmelde dig bibliotekspenge-ordningen for pseudonymet også.
Får du så automatisk bibliotekspenge herefter? Ja, hvis du har solgt nok bøger til bibliotekerne. Hvad der er nok, svinger fra år til år, fordi det er afhængig af, hvor mange penge regeringen har givet til puljen, og hvor mange der skal deles om pengene. Der sættes en minimumsgrænse for, hvor lille udbetalingen kan være, og hvis du ikke når over grænsen, får du ingen penge – og pengene går ikke videre til næste år. Men efterhånden som du får udgivet flere bøger, vil der som regel også ligge flere og flere af dine bøger på biblioteket, og efter nogle udgivelser vil du formentlig ligge over grænsen. Det er sjældent, man ligger over grænsen ved første udgivelse, medmindre man har skrevet en bog, der sælger virkelig meget til bibliotekerne. Vi kan ikke alle hedde Bjarne Reuter og Benny Andersen, så de fleste af os må have lidt tålmodighed.
Bibliotekspenge udbetales den sidste bankdag i juni måned året efter pulje-året, altså det år hvor puljen og grænsen beregnes. Eksempelvis har jeg tilmeldt min bog, som jeg udgav maj 2012. Hvis jeg skulle være så heldig at få bibliotekspenge fra starten, bliver de udbetalt i slutningen af juni 2013. Du kan læse mere om udbetalingen og beregningen i vejledningen.
Bibliotekspenge kan over tid blive et godt lille supplement til din forfatter-indtægt, så glem ikke at melde dig til. Ganske vist er det ikke store summer, medmindre man er en af Danmarks mest kendte og bedst sælgende forfattere (som de to førnævnte), men der er alligevel en charme over at modtage nogle penge for et stykke kreativt arbejde, så jeg håber, du vil give dig selv denne glæde.